تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری

در این آموزش روش تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری را به شما یاد خواهیم داد.

تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری

در این آموزش روش تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری را به شما یاد خواهیم داد.
لوله و اتصالات فلزی و غیر فلزی واحدهای خاص خود را برای سایز بندی دارند. برای نمونه سایز لوله و اتصالات پلی اتیلن با میلیمتر و لوله و اتصالات فلزی مثل فلنچ ها و شیر آلات با اینچ بیان می شود. علاوه بر اینها این واحدها در بیان عامیانه صورت دیگری به خود می گیرد. مثلاً در بازار ایران لوله به قطره ۲۰ میلیمتر را اصطلاحاً لوله نمره ۲ می نامند. برای اطلاع از اینکه هر واحد معادل کدام واحد دیگر است می توان از جدول زیر استفاده نمود.
تبدیل واحد میلیمتر و اینچ در لوله و اتصالات پلیمری

ارسال دیدگاه