راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

در این روش از چسب پی وی سی که در دمای بین ۴ تا ۴۷ درجه سانتیگراد نگهداری شده است استفاده می شود. این چسب نبایستی ظاهری گلوله گلوله، سفت و یا منجمد شده داشته باشد.

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

جهت اتصال لوله و اتصالات پی وی سی روش های مختلفی وجود دارد.

۱- روش اتصال با چسب

در این روش از چسب پی وی سی که در دمای بین ۴ تا ۴۷ درجه سانتیگراد نگهداری شده است استفاده می شود. این چسب نبایستی ظاهری گلوله گلوله، سفت و یا منجمد شده داشته باشد.

۱-۱ لوله را عمود بر محور برش زده و پلیسه های ایجاد شده را با چاقو یا سوهان تمیز می نماییم.

 

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

۲-۱ سطح خارجی لوله را به اندازه مناسب علامت گذاری کنید.

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

۳-۱ سطح خارجی لوله و داخل مادگی اتصال را با پارچه تمیز نموده تا عاری از هرگونه آلودگی روغن یا رطوبت باشد. آلودگی سرعت چسبیدن را کاهش داده و یا مانع از چسبندگی مناسب می شود.

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

۴-۱ سطح خارجی لوله و داخلی اتصال را با لایه نازکی از چسب پوشش دهید

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

۵-۱ قبل از خشک شدن چسب لوله را با حرکت چرخشی ربع دایره تا انتهای مادگی اتصال وارد نمایید. برای جلوگیری از برگشت لوله از داخل مادگی  ۱۵ تا ۳۰ ثانیه زمان لازم است

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

۶-۱ پس از نصب چسب اضافی را از محل اتصال با پارچه تمیز نمایید. زمان کافی جهت ایجاد پیوند محکم بین لوله و اتصال ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می باشد.

راهنمای نصب لوله و اتصالات پی وی سی

تست آب بندی ارتفاع سه متر پس از ۲۴ ساعت صورت می گیرد.

ارسال دیدگاه