هیتر گازی 250

هیتر گازی 250 بارین پلیمر (اتو گازی) به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب به عنوان بهترین ابزار قابل حمل در جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 250 میلیمتر شناخته می شود. دمای هیتر گازی از طریق سوزاندن گاز شهری یا کپسول فراهم می گردد و به دلیل وجود ترمومتری دقیق بر روی دستگاه هیتر گازی امکان تنظیم دمای مناسب وجود دارد. صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی سبب می شود سطح مشترک لوله یا اتصال به طور متوازن گرم و مناسب جوشکاری شود. دستگاه هیتر گازی درون جعبه فلزی عرضه می شود تا در برابر آسیب های فیزیکی ناشی از جابجایی در امان بماند.

جوشکاری پلاستیک‌ها

قطعات پلاستیکی را می‌توان با روش‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد.

به‌طور کلی می‌توان این روش‌ها را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که این روش‌ها عبارتند از:

 1. استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک‌
 2. اتصال پلاستیک‌ها با روش‌های مکانیکی (نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
 3. دستگاه‌های جوش آلتراسونیک، جوش چرخشی، هیتر گازی (صفحه داغ) ،‌ های فرکانس، ویبریشن

جوشکاری لب به لب یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که توسط اعمال فشار در دمای بالا بدون تغییرشکل پلاستیک انجام می‌شود. هیتر گازی از دستگاه‌های جوش پلاستیک است که بسته به اندازه، جنس و سطح جوش قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردند.

گروه صنعتی بارین پلیمر به جهت رفاه حال مشتریان گرامی در مناطق دور افتاده که دسترسی به برق ممکن نیست اقدام به طراحی و تولید هیترهای گازی نموده که ویژگی های آن عبارتند از:

 ویژگیهای هیتر گازی 250 بارین پلیمر

 • قابلیت استفاده در مکان‌های دورافتاده و بدون دسترسی به برق برای جوشکاری
 • قابلیت جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 250 میلیمتر
 • مجهز دماسنج و ولوم تنظیم دما با صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی ضد خش
 • دارای رگلاتور و شلنگ گاز در درون جعبه فلزی

هیتر گازی 200

هیتر گازی 200 بارین پلیمر (اتو گازی) به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب به عنوان بهترین ابزار قابل حمل در جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 200 میلیمتر شناخته می شود. دمای هیتر گازی از طریق سوزاندن گاز شهری یا کپسول فراهم می گردد و به دلیل وجود ترمومتری دقیق بر روی دستگاه هیتر گازی امکان تنظیم دمای مناسب وجود دارد. صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی سبب می شود سطح مشترک لوله یا اتصال به طور متوازن گرم و مناسب جوشکاری شود. دستگاه هیتر گازی درون جعبه فلزی عرضه می شود تا در برابر آسیب های فیزیکی ناشی از جابجایی در امان بماند.

جوشکاری پلاستیک‌ها

قطعات پلاستیکی را می‌توان با روش‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد.

به‌طور کلی می‌توان این روش‌ها را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که این روش‌ها عبارتند از:

 1. استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک‌
 2. اتصال پلاستیک‌ها با روش‌های مکانیکی (نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
 3. دستگاه‌های جوش آلتراسونیک، جوش چرخشی، هیتر گازی (صفحه داغ) ،‌ های فرکانس، ویبریشن

جوشکاری لب به لب یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که توسط اعمال فشار در دمای بالا بدون تغییرشکل پلاستیک انجام می‌شود. هیتر گازی از دستگاه‌های جوش پلاستیک است که بسته به اندازه، جنس و سطح جوش قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردند.

گروه صنعتی بارین پلیمر به جهت رفاه حال مشتریان گرامی در مناطق دور افتاده که دسترسی به برق ممکن نیست اقدام به طراحی و تولید هیترهای گازی نموده که ویژگی های آن عبارتند از:

 ویژگیهای هیتر گازی 200 بارین پلیمر

 • قابلیت استفاده در مکانهای دورافتاده و بدون دسترسی به برق برای جوشکاری
 • قابلیت جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر ۲۰۰ میلیمتر
 • مجهز دماسنج و ولوم تنظیم دما
 • صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی ضد خش
 • رگلاتور و شلنگ گاز درون جعبه فلزی

هیتر گازی 160

هیتر گازی 160 بارین پلیمر (اتو گازی) به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب به عنوان بهترین ابزار قابل حمل در جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 160 میلیمتر شناخته می شود. دمای هیتر گازی از طریق سوزاندن گاز شهری یا کپسول فراهم می گردد و به دلیل وجود ترمومتری دقیق بر روی دستگاه هیتر گازی امکان تنظیم دمای مناسب وجود دارد. صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی سبب می شود سطح مشترک لوله یا اتصال به طور متوازن گرم و مناسب جوشکاری شود. دستگاه هیتر گازی درون جعبه فلزی عرضه می شود تا در برابر آسیب های فیزیکی ناشی از جابجایی در امان بماند.

جوشکاری پلاستیک‌ها

قطعات پلاستیکی را می‌توان با روش‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد.

به‌طور کلی می‌توان این روش‌ها را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که این روش‌ها عبارتند از:

 1. استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک‌
 2. اتصال پلاستیک‌ها با روش‌های مکانیکی (نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
 3. دستگاه‌های جوش آلتراسونیک، جوش چرخشی، هیتر گازی (صفحه داغ) ،‌ های فرکانس، ویبریشن

جوشکاری لب به لب یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که توسط اعمال فشار در دمای بالا بدون تغییرشکل پلاستیک انجام می‌شود. هیتر گازی از دستگاه‌های جوش پلاستیک است که بسته به اندازه، جنس و سطح جوش قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردند.

گروه صنعتی بارین پلیمر به جهت رفاه حال مشتریان گرامی در مناطق دور افتاده که دسترسی به برق ممکن نیست اقدام به طراحی و تولید هیترهای گازی نموده که ویژگی های آن عبارتند از:

 ویژگیهای هیتر گازی 160 بارین پلیمر

 • قابلیت استفاده در مکان‌های دورافتاده و بدون دسترسی به برق برای جوشکاری
 • قابلیت جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 160 میلیمتر
 • مجهز دماسنج و ولوم تنظیم دما با صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی ضد خش
 • دارای رگلاتور و شلنگ گاز در درون جعبه فلزی

هیتر برقی 160

هیتر برقی 160 بارین پلیمر (اتو برقی) به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب به عنوان بهترین ابزار قابل حمل در جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 160 میلیمتر شناخته می شود. دمای هیتر برقی از طریق گذشتن جریان برق از داخل المنت های اتو فراهم می گردد و به دلیل وجود ترمومتری دقیق بر روی دستگاه هیتر برقی امکان تنظیم دمای مناسب وجود دارد. صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی سبب می شود سطح مشترک لوله یا اتصال به طور متوازن گرم و مناسب جوشکاری شود. دستگاه هیتر برقی درون جعبه با پوشش تفلون نچسب ارائه داده می شود تا در برابر آسیب های فیزیکی ناشی از چسبیدن پلاستیک روی اتو و خط و خش در امان بماند.

جوشکاری پلاستیک‌ها

قطعات پلاستیکی را می‌توان با روش‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد.

به‌طور کلی می‌توان این روش‌ها را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که این روش‌ها عبارتند از:

 1. استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک‌
 2. اتصال پلاستیک‌ها با روش‌های مکانیکی (نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
 3. دستگاه‌های جوش آلتراسونیک، جوش چرخشی، هیتر برقی (صفحه داغ) ،‌ های فرکانس، ویبریشن

جوشکاری لب به لب یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که توسط اعمال فشار در دمای بالا بدون تغییرشکل پلاستیک انجام می‌شود. هیتر برقی از دستگاه‌های جوش پلاستیک است که بسته به اندازه، جنس و سطح جوش قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردند.

گروه صنعتی بارین پلیمر به جهت رفاه حال مشتریان گرامی برای جوشکاری لوله های پلی اتیلنی اقدام به طراحی و تولید هیترهای برقی نموده که ویژگی های آن عبارتند از:

 ویژگیهای هیتر برقی 160 بارین پلیمر

 • قابلیت جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلنی تا قطر ۱۶۰ میلیمتر
 • مدل پایه اردکی
 • صفحه هیتر از جنس آلومینیم پوشش داده شده با تفلون صنعتی
 • قابلیت تعویض المنت در صورت خرابی
 • کابل برق نسوز با پوشش سیلیکون
 • عایق بندی حرارتی سیم کشی با وارنیش و شیرینک
 • عایق بندی حرارتی قطعات دستگاه با پی تی اف مرغوب در دسته دستگاه

هیتر برقی 125

هیتر برقی 125 بارین پلیمر (اتو برقی) به دلیل وزن کم و ابعاد مناسب به عنوان بهترین ابزار قابل حمل در جوشکاری لوله های پلی اتیلن تا قطر 125 میلیمتر شناخته می شود. دمای هیتر برقی از طریق گذشتن جریان برق از داخل المنت های اتو فراهم می گردد و به دلیل وجود ترمومتری دقیق بر روی دستگاه هیتر برقی امکان تنظیم دمای مناسب وجود دارد. صفحات آلومینیمی پوشش داده شده با تفلون صنعتی سبب می شود سطح مشترک لوله یا اتصال به طور متوازن گرم و مناسب جوشکاری شود. دستگاه هیتر برقی درون جعبه با پوشش تفلون نچسب ارائه داده می شود تا در برابر آسیب های فیزیکی ناشی از چسبیدن پلاستیک روی اتو و خط و خش در امان بماند.

جوشکاری پلاستیک‌ها

قطعات پلاستیکی را می‌توان با روش‌های مختلف به یکدیگر متصل کرد.

به‌طور کلی می‌توان این روش‌ها را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که این روش‌ها عبارتند از:

 1. استفاده از چسب برای اتصال پلاستیک‌
 2. اتصال پلاستیک‌ها با روش‌های مکانیکی (نظیر پیچ و مهره، پرچ و …)
 3. دستگاه‌های جوش آلتراسونیک، جوش چرخشی، هیتر برقی (صفحه داغ) ،‌ های فرکانس، ویبریشن

جوشکاری لب به لب یکی از فرآیندهای جوشکاری حالت جامد است که توسط اعمال فشار در دمای بالا بدون تغییرشکل پلاستیک انجام می‌شود. هیتر برقی از دستگاه‌های جوش پلاستیک است که بسته به اندازه، جنس و سطح جوش قطعه مورد نظر انتخاب می‌گردند.

گروه صنعتی بارین پلیمر به جهت رفاه حال مشتریان گرامی برای جوشکاری لوله های پلی اتیلنی اقدام به طراحی و تولید هیترهای برقی نموده که ویژگی های آن عبارتند از:

 ویژگیهای هیتر برقی 125 بارین پلیمر

 • قابلیت جوشکاری لوله و اتصالات پلی اتیلنی تا قطر 125 میلیمتر
 • مدل پایه اردکی
 • صفحه هیتر از جنس آلومینیم پوشش داده شده با تفلون صنعتی
 • قابلیت تعویض المنت در صورت خرابی
 • کابل برق نسوز با پوشش سیلیکون
 • عایق بندی حرارتی سیم کشی با وارنیش و شیرینک
 • عایق بندی حرارتی قطعات دستگاه با پی تی اف مرغوب در دسته‌ی دستگاه